Felhasználói feltételek

1. A szerződési feltételek alapfogalmai1.1 Szolgáltató adatai:

A webáruház tulajdonosa,üzemeltetője: Park-Tó Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Továbbiakban: Üzemeltető)
Székhelye: H-6070 Izsák, 0331/9. Hrsz

Cím: H-6070 Izsák, Kossuth Lajos u. 119.
Tel/Fax.: +36-76/415-425 (munkanapokon 8-16 óráig hívható)
Mobil: +36-30/466-1015 (munkanapokon 8-16 óráig hívható)
E-mail ügyfélszolgálat: info@parktokft.hu; ihp@parktokft.hu
Adószám: 11578309-2-03
Közösségi adószám: HU11578309-2-03
Cégjegyzékszám: 03-09-106923/98
 
1.2 A vásárló, vagy megrendelő:Aki a Webáruház-szolgáltatást igénybe veszi, azaz az IHP Webáruház internetes felületén regisztráltatja magát és e felületen keresztül árut, szolgáltatást megrendel, vásárol.

1.3 Szállítók adatai:

1.3.1 Magyar Posta Zrt. (Továbbiakban Magyar Posta Zrt.)

A Magyar Posta Zrt. áruinkat a vele kötött szerződés értelmében a saját általános szerződési feltételei alapján szállítja.

2. Webáruház szerződési feltételek célja:Üzemeltető, a Webáruház szerződési feltételeit azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza a Webáruház-szolgáltatással és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a szolgáltató és a vásárló jogait, kötelezettségeit és egyéb, a Webáruház-szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket.
A Webáruház szerződési feltételei Üzemeltető és a vele szerződéses kapcsolatba lépő vásárló között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza.
Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően a szolgáltató Webáruház tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.

2.1 A Webáruház szerződési feltételek közzététele

A Webáruház szerződési feltételek vásárló által történő elfogadása a Webáruház-szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A feltételek elfogadásának minősül, ha a vásárló a szolgáltatást igénybe veszi, azaz regisztrálja magát. Amennyiben az utolsó belépés óta eltelt idő alatt a Webáruház szerződési feltételek módosultak, a vásárló a változásokról belépéskor értesül, és következő rendelése leadása előtt azt újra el kell fogadja.

2.2 A Webáruház szerződési feltételek hatálya:

Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a Webáruház szerződési feltételeket részben vagy egészben bármikor módosíthatja. A Webáruház szerződési feltételek és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. A Webáruház szerződési feltételek mindaddig hatályban maradnak, amíg a Webáruház-szolgáltató a Webáruház-szolgáltatást biztosítja.

3. A Webáruház-szolgáltatás:

Üzemeltető a vásárló részére az alábbi feltételek szerint nyújtja a Webáruház-szolgáltatást.

3.1 A Webáruház-szolgáltatás területi hatálya:

A Webáruház-szolgáltató által fenntartott adathálózati kezelői felület az adathálózat (internet) sajátosságai miatt mind belföldről, mind külföldről elérhető. Üzemeltető azonban kizárólag a Magyar Köztársaság területére címzett megrendeléseket fogad el. A Magyar Köztársaság területén kívüli postai, illetve egyéb címre történő szállítás tehát nem lehetséges, minden ilyen megrendelés és a regisztráció, annak ellenére hogy a regisztráció és a rendelés lehetősége ettől függetlenül fennáll, egyenlőre érvénytelennek minősül, és törlésre kerül.

3.2 A regisztrációhoz szükséges adatok:

– Egyedi felhasználói név
– Egyedi és érvényes e-mail cím
– A felhasználó neve

– A felhasználó címe
– Élő, és érvényes magyarországi mobiltelefonszám3.3 Rendeléshez szükséges további adatok:

– Számlázási név
– Számlázási cím, melyekre cégünk a számlát kiállítja
– Számlázással kapcsolatos kapcsolattartó neve, ha nem azonos a megrendelővel
– Szállítási cím, amennyiben különbözik a számlázási címtől
– Szállítással kapcsolatos kapcsolattartó telefonszáma (érvényes magyarországi mobiltelefonszám), amennyiben különbözik a megrendelőtől.
– Szállítási információk esetleges kiküldéséhez faxszám amennyiben a megrendelő szükségesnek érzi
 
3.4 Üzemeltető a fent említett adatok tárolásával kapcsolatban a következő nyilatkozatot teszi:Az adatok tárolását, archiválását, Üzemeltető bizalmasan kezeli, azokat a fennálló jogviszony alapján harmadik félnek nem adja ki, és szerverein biztonságosan, Üzemeltető által, a meghatározott rendelkezésre állási időben, szabadon megtekinthető módon tárolja. Biztonságos tárolás alatt értjük a megfelelő jelszavakkal, és csak lokális hozzáférési lehetőséggel védett adatbázist, melynek fájljai szabadon nem böngészhetőek.

4. A Webáruház szerződés létrejötte és módosítása:

4.1 Általános jellemzők:

A szerződés a szolgáltató Internetes felületén történő regisztrációval, a jelen szerződési feltételek elfogadásával jön létre. A Webáruházban való vásárlás feltétele a regisztráció. A megrendelések akkor jönnek létre, amikor a vásárló a megrendelést végső formájában jóváhagyja Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a regisztráció adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje, és az ezekkel az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse.

4.2 Regisztráció:

A Webáruház-regisztráció során a vásárló adatai megadása után rendelkezik a rendelés leadásának képességével. A vásárló a termékkínálatból bejelentkezés nélkül szabadon válogathat, azokat kosarába helyezheti. A vásárló felhasználói nevével és jelszavával tud bejelentkezni a boltba, a bejelentkezés nélkül kosarába gyűjtött termékeket bejelentkezéskor a boltrendszer helyezi a vásárló személyes kosarába.

4.3 Megrendelés módosítása, törlése:

A 2001 évi CVIII. törvény értelmében a megrendelés leadásakor a megrendelő felé azonnal értesítést küld a webbolt szoftvere a rendelés felvételének tényéről. Amennyiben a megrendelőhöz ez 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a megrendelő ajánlattételi kötöttségei megszűnnek. Üzemeltető a rendelés teljesítésének megkezdéséig megadja a lehetőséget a megrendelőnek rendelése visszavonására elektronikus úton. A rendelés teljesítésének megkezdésekor a megrendelő e-mailben értesítést kap a teljesítés várható időtartamáról, és a teljesítés megkezdésének tényéről, ezután már csak személyesen (az ügyfélszolgálat elérhetőségein) van lehetőség rendelésének visszavonására, melyet a következő irányelvek alapján tud Üzemeltető ügyfélszolgálata elfogadni, vagy visszautasítani:

– kézpénzes fizetéssel személyes átvételre leadott rendelés esetén a visszavonást elfogadhatja
– kézpénzes fizetéssel futárszolgálattal kézbesítés esetén, a futárszolgálatnak át nem adott rendelésekre elfogadhatja
-“személyes áruátvétel” választása esetén, a webáruház értesíti a vásárlót az áru rendelkezésreállásáról. Amennyiben a vevő ezen értesítéstől számított 14 napon belül nem intézkedik az áru átvételéről, úgy a rendelést töröljük.

4.4 Fizetési feltételek:

A vásárló a vásárolt áru és szolgáltatás ellenértékét személyes átvétel esetén raktárunkban készpénben , Üzemeltető bankszámlájára való közvetlen átutalással, vagy a futárnak az áru átvételekor készpénzben teljesíti. A szállító a készpénz átvételéről számlát ad. Üzemeltető részteljesítést nem vállal, a szállító részteljesítést nem fogadhat el. A vásárló a megrendelés összes tételét egyben átveheti, vagy a teljes megrendelés átvételét megtagadhatja. Amennyiben a rendelés átvételét megrendelő megtagadja Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a megrendelő regisztrációját megszüntesse, valamint esetlegesen közben leadott rendeléseit érvénytelenítse, egyéni mérlegelés alapján.

4.5 Sikertelen kézbesítés esetén:

Általános kiszállítási határidőnél a szállító egy alkalommal kísérli meg a megrendelt áruk átadását, amelyről az adott címen távozáskor írásos értesítőt hagy, amelyben tájékoztatja megrendelőt csomagjának kézhezvételi lehetőségéről.  Személyes átvétel esetén az eladó 8 napig tartja lefoglalva a megrendelő számára az árut. Ezután a megrendelést az eladó érvénytelennek nyilvánítja és törli.

4.6 Rendeléskövetési szolgáltatás

A rendeléssel kapcsolatos kérdéseiről az ügyfélszolgálat nyújt tájékoztatást.

5. A vásárló jogai és kötelezettségei:

5.1 Az elállás joga

A vásárlónak 8 napig jogában áll a megrendelt terméket a szolgáltató részére hiánytalanul visszaküldeni. A 17/1999. (II. 5.) kormányrendelet -Távollévők között kötött szerződésekről- értelmében a visszaküldés költségei a vásárlót terhelik. A vitás esetek elkerülésére a visszaküldött árukat tartalmazó csomag felbontásáról az eladó videofelvételt készít. Az eladó köteles az áru ellenértékét a csomag készhezvételétől számítva 30 napon belül visszajuttatni a vásárlónak. Az elállásra nyitva álló 8 munkanapos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a vásárló a csomagot átvette.

5.2 Üzemeltető esetleges kára

Amennyiben a visszahozott áruról kiderül hogy károsodott, és ez a károsodás a nem rendeltetésszerű használat miatt következett be, a fenti rendelet értelmében a termékben okozott értékcsökkenés megtérítését Üzemeltető követelheti a megrendelőtől.

5.3 Garancia

A jótállási igény a kifizetést igazoló bizonylattal érvényesíthető. Nem érvényesíthető a garanciális igény, ha a hiba a rendeltetésellenes vagy kezelési útmutatásban foglaltaktól eltérő használat, vagy tárolás eredménye, vagy a terméken kívül álló ok következménye.
A fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézése tekintetében a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadóak.

6. Adatvédelem, adatbiztonság:

6.1 Adatvédelmi nyilatkozat:

A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges regisztráció során Üzemeltető a következő adatokat rögzíti a vásárlókról: A vásárló azonosításához szükséges adatokat: a vásárló felhasználói neve, jelszava (egyirányúan elkódolva) és elektronikus levelezési címe, neve, címe, elérhetőségi telefonszáma. A megrendelt áruk kiszállítása érdekében Üzemeltető a következő adatokat bocsátja a szállító, illetve a szállító megbízottja rendelkezésére: megrendelés ideje, átvevő neve (szállítási címből), cég neve (szállítási címből), a teljes szállítási cím, a megrendelés összege, megrendelésszám, megrendelő telefonszáma és egyéb elérhetősége.

6.2 Személyes adatok módosítása:

Megadott személyes adatait a vásárló a Webáruház felhasználói felületén bármikor megváltoztathatja, illetve törölheti. Kivételt képez ez alól a következő adatok törlése:

– Egyedi azonosító
– E-mail cím
– Telefonszám
– Jelszó
– Név

módosítása:

– Egyedi azonosító
A regisztráció törlését a vásárló az info@parktokft.hu elektronikus levélcímen, illetve az ügyfélszolgálat telefonszámán kérheti.

7. Záró rendelkezések

7.1. A távoli felek közti szerződésekkel kapcsolatos kikötések

Jelen feltételekről írásba foglalt szerződés nem születik, azt Üzemeltető nem iktatja. Ez alól kivételt képezhetnek azon ügyfeleink akikkel a vásárlási tranzakciók zömét nem elektronikus úton bonyolítjuk.7.2. A szerződés megszűnése

A vásárló bármikor kérheti a szerződés megszüntetését, ezt személyazonosságának igazolása után tudomásul vesszük, és a felhasználó bolthasználati lehetőségét megszüntetjük. Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a vásárló nem megfelő viselkedése esetén indokolt esetben a szerződést egyoldalúan felmondja.

7.3. Üzemeltető felelőssége nem terjed ki

A felhasználó hanyagsága által okozott visszaélésekre (pl.: jelszó harmadik személynek történő kiadása), azokért anyagi illetve erkölcsi felelősséget nem vállal. A rendszer által digitálisan rögzített és archivált adatok alapján ítéli meg a vitás helyzeteket, ezek vonatkozó részeit a vásárló kérésére rendelkezésére bocsátja.

Az oldal üzemeltetője: Park-Tó Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

 

0
X